Det skabende og legende som en vigtig del af undervisningen

Sådan forløber Inspirationsdagen

Målgruppe: Børnehaveklasse, 1. og 2. klasse

Sted: Egen skole

Deltagere: Børnehaveklasseledere, assistenter, lærere og elever

Jeg kommer i din klasse med masser af musik, leg og bevægelse - og med idéer til, hvordan du kan integrere det kreative og musiske i den helt almindelige undervisning.

Jeg står for aktiviteterne sammen med børnene, og du deltager som pædagog eller lærer, som du plejer.

Fordelen ved denne type kursus er, at det bliver lettere at se, hvordan idéerne vil kunne realiseres sammen med børnene. At både du og børnene lærer samtidig. At I er i trygge, vante rammer, og at der ikke skal sættes vikar på klassen, mens du videreuddanner dig.

Læringsmål

Via sang og musik styrkes børnenes

  • evne til koncentration
  • evne til at være en del af en gruppe
  • evne til kommunikation
  • selvtillid og modenhed
  • sproglige opmærksomhed
  • ordforråd og begrebsdannelse
  • rytmesans

Med baggrund i den viden, at

  • musik gør glad
  • musik styrker barnets mange kompetencer
  • musik virker afstressende

Et eksempel på hele forløbet

Mindst 2 klasser på en skole deltager.

Jeg kommer to gange i hver klasse med en uges mellemrum.

I tiden mellem de 2 besøg arbejder I med at lære sangene og lave aktiviteter, der understøtter indlæringen.

I alt 4 lektioner til kr. 4000,-

Undervisningsmateriale til kr. 850,-

Samlet pris på kr. 4850,-

Andre og længere forløb  kan selvfølgelig  aftales.


En koncert kan være en naturlig afslutning på inspirationsforløbet

De sange, børnene har lært, vil de nu kunne opleve live.

Der vil blive rig lejlighed til at synge og danse, lytte og opleve de næsten levende dukker og dyr.

I får besøg af 2 musikere med klaver og saxofon - eller af hele vores band med 5 medlemmer, som også spiller trommer og bas.

Information og booking:

Birgitte Alslund • Mimersvej 3 • 4792 Askeby

Telefon 23 46 66 45 • birgitte@birgittealslund.dk