Det skabende og legende som en vigtig del af undervisningen

Sådan forløber "Sæt musik & sprog i centrum"

Giv jeres største børn i børnehaven et spændende musikforløb, hvor de på 8 uger bliver udfordret musisk og sprogligt.

Alle ved, at musik gør glad, men musik og sang er også et vigtigt redskab til at styrke barnets mange kompetencer.

At synge er både hyggeligt og afstressende.

Jeg kommer på jeres institution med masser af musik, leg og bevæglese. Vi skal synge, lave fagter og  bevæge os til musikken. Og vi skal spille på instrumenter, lave rytmer og lege til sangene. Derudover vil børnene gennem forløbet møde 10 næsten levende dyr.

Vi arbejder ud fra materialet ”En elefant, en måge, en hare og sange for andre egern”.

Materialet består af cd, karaoke-cd, billedbog og USB-stik med tekster, noder og ideer til aktiviteter.

I tiden mellem besøgene arbejder de pædagoger, der er med i projektet med materialet i dagligdagen.

Læringsmål

Via sang og musik styrkes børnenes

 • evne til koncentration
 • evne til at være en del af en gruppe
 • evne til kommunikation
 • selvtillid og modenhed
 • sproglige opmærksomhed
 • ordforråd og begrebsdannelse
 • rytmesans

Læreplanstemaer

 • alsidig personlig udvikling
 • krop og bevægelse
 • kulturelle udtryksformer og værdier
 • sociale kompetencer
 • sproglig udvikling

Praktiske oplysninger

Målgruppe: Børn, som skal starte i skolen i det kommende skoleår.

Sted: I institutionen

Deltagere: Børn og deres pædagoger

Antal gange: 8 (1 gang om ugen i perioden januar-maj)

Pris, undervisning: kr. 8.000,-

Undervisningsmateriale: kr. 550,-

Samlet pris: kr. 8.550,-


En koncert kan være en naturlig afslutning på projektet

De sange, børnene har lært, vil de nu kunne opleve live.

Der vil blive rig lejlighed til at synge og danse, lytte og opleve de næsten levende dukker og dyr.

I får besøg af 2 musikere med klaver og saxofon.

Information og booking:

Birgitte Alslund • Mimersvej 3 • 4792 Askeby

Telefon 23 46 66 45 • birgitte@birgittealslund.dk